Article Image

מה זה מדברים בסרט?

בכל פעם שאתם הולכים לסרט זה קורה…

מישהו בשורה 13 בצד מחליט שהסרט צריך ערוץ קומנטרי בלייב, וכל הקולנוע צריך לסבול.

מכירים?

אז האיש הזה הוא אנחנו! וכשירות לציבור החלטנו אחת ולתמיד להקליט את ההגיגים שלנו, שיהיה לדורות הבאים.

מי אנחנו

מדברים בסרט - התמונה

דין לנגסם

כבר בכיתה ב’ זכה בתואר המחייב ‘יש לו פוטנציאל אבל הוא לא מנצל אותו’ מהמורה שולה. מאוחר יותר, בכיתה ט, שבר את שיא ההרשמות על דיבור בכיתה

זהר זקס

נושא בתואר לרלרן של כבוד מאז שנת 2015, אז דיבר במשך 45 דקות על ההבדל בין תפוז סיני. מאוחר יותר נזרק מהקרנה בשעת תרבות בבית האבות ‘גיל לזיקנה’

Image

מדברים בסרט

ערוץ הקומנטרי של בתי הקולנוע

Back to Overview