Article Image
Article Image
read

ברוך פנחסי גדל בצד הלא נכון של החיים בגיל 7 עלה מקוקז לרמלה בגיל 12 נכנס לראשונה ל”המתמיד” מוסד לעברינים צעירים בעקבות הונאה של מאות אלפי שקלים אחרי שעבר שרשרת של מוסדות ובתי כלא, בגיל 36 הוא קיבל הצעה מהמשטרה לחצות את הקוים בתמורה לחיים חדשים.

דברנו על עולם הפשע, על כבוד על החיים בצד הלא נכון של החיים.

אנחנו מודים לברוך שהסכים לדבר איתנו ושהסכים לשחרר את הפרק בסופו של דבר.

דין עדיין לא בטוח שזהר יחזיר לו את ההלואהבשבוע הבא: כמעט מפורסמים עם שגיא בן צדף
מלא פרטים על 48 Hrs.

Published

Image

מדברים בסרט

מדברים בסרט, פודקסט בערך על סרטים

Back to Overview