Article Image
Article Image
read
 • דיברנו על גמדי גינה
 • מה העניין עם הדיבור המתחלף והנייטרלי ואיך משתמשים נכון
 • אוכל חינם תמיד נעלם
 • פריז בוערת מדבר על תרבות הנשפים הגאים בשנות ה80
 • התרבות התחילה בהארלם והתרחבה
 • קוויר התחילה כמילת גנאי וקיבלה ריקליימינג
 • The Agressives
 • ביוון כולם היו גבר עם שמלה
 • בתקופה הויקטוריאנית כולם היו בארון
 • קוד האנקי
 • אחוז חולי האיידס בקהילה הגאה קטן מבקהילה ההטרוסקסואלית
 • קשר בין משיכה מינית לבין מגדר
 • מין, מגדר, התנהגות מינית ומשיכה מינית הם בלתי תלויים למרות שאנחנו מנסים שכן
 • מין - אספקט ביולוגי - זכר נקבה ואינטרסקס
 • הבדלים מיניים הם לא רק באברי מין - גם בהורמונים וכרומוזומים
 • אנחנו מסמנים את המין בלידה
 • מגדר - הגדרה חברתית
 • אינטרסקס וטראנס מקבלים מקום בתרבויות מוקדמות
 • טראנס* - כל המטריה הטראנסית
 • נטייה מינית - למי אנחנו נמשכים
 • התנהגות מינית - גבר הטרוסקסואל לא פחות נמשך לנשים אם הוא בתול למשל.
 • Instagram - the_genderblender
 • Facebook
 • michamood [AT] gmail.com


בשבוע הבא:
מלא פרטים על Paris Is Burning

Published

Image

מדברים בסרט

מדברים בסרט, פודקסט בערך על סרטים

Back to Overview