Article Image
Article Image
read

תמר גינדין בסך הכול רצתה ללמוד שפות.

אחרי יידיש, אנגלית ערבית וקצת סינית, פרסית נראתה כשפה המתבקשת הבאה. אבל כמו שאומר פתגם איראני “במדינה הזו גם שיחה על תפוחי אדמה היא פוליטית”, כך שתמר מצאה עצמה מתמקצעת גם בגיאו פוליטיקה וכלכלה איראנית.

אחרי שאמא שלה דחפה אותה להוציא את הספר “מגילת אסתר: מאחורי המסכה” ולאחר שהנגישה עם בתה את המיתולוגיה האיראנית לקורא העברי בספרה האחרון “גיבורים, מלכים ודרקונים”, מצאה תמר זמן לבוא ולדבר איתנו על איראן של ימינו וגם קצת על הסרט “הצ’ק”. לצפייה דין עדיין לא בטוח אם זהר סוני או שיעיבשבוע הבא: הצ'ק פרק שני עם ד"ר תמר עילם גינדין
מלא פרטים על The Check

Published

Image

מדברים בסרט

מדברים בסרט, פודקסט בערך על סרטים

Back to Overview