Article Image
Article Image
read

עודד פוירשטיין חוזר עם פרק נוסף, ואנחנו מדברים על מירי רגב, חוזה טורדסיאס, השואה הארמנית וקוקאין.

 • הילד הדרוזי שהוא מלך בריטי
 • הנכד של הרב עובדיה יוסף מתחתן עם בחור
 • שבת unplugged
 • זהר רוצה לבקר משפחות דתיות
 • קובי היסטורי
 • יחסי ישראל איראן
 • השואה הארמנית
 • סרטי קאלט
 • ממים גרועים ברדיט
 • ארגנטינה לא באים לארץ
 • יובל המבולבל קוקאין
 • אמוג’י


בשבוע הבא:
מלא פרטים על

Published

Image

מדברים בסרט

מדברים בסרט, פודקסט בערך על סרטים

Back to Overview